Verlenging nooit vzw, die met de luchthaven van Deurne binnen haar huidige grenzen in goed nabuurschap kan leven, doet al het mogelijke om de uitbreiding van de luchthaven, de verlenging van de startbaan en de ondertunneling van de Krijgsbaan te verhinderen. Bijkomend ijvert de groep voor bescherming van het leefmilieu, de verbetering van de leefkwaliteit en de bescherming van goederen en gezondheid van de omwonenden van de luchthaven. 

De vereniging organiseert sensibiliseringsacties, infovergaderingen, afficheverspreiding,... De vereniging fungeert bovendien als woordvoerder voor haar leden, omwonenden en sympathisanten.

Verlenging nooit vzw richt zich tot de omwonenden van de luchthaven van Deurne (de stad en de zuidoostelijke randgemeenten Mortsel, Boechout, Vremde en Borsbeek) die in toenemende mate hinder ondervinden van de uitbreiding van de luchthaven (geluidshinder, milieuvervuiling, mobiliteitsinfarct,...).