Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op webpagina’s van verlengingnooit.be, tenzij anders vermeld. Elke bezoeker is onderworpen aan deze voorwaarden en stemt stilzwijgend in met de toepassenlijkheid van deze voorwaarden door zijn bezoek.

De inhoud van deze webpagina is afkomstig van de actiegroep Verlenging Nooit vzw. De gegevens op deze pagina zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld, op basis van de huidige stand van kennis. De vereniging Verlenging Nooit vzw is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.
Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.