Algemene Ledenvergadering

Verlenging Nooit houdt jaarlijks haar Algemene Ledenvergadering in het voorjaar. 
Op deze vergadering wordt er een boeiend overzicht gegeven van de activiteiten en actualiteiten van het voorbije jaar en van geplande acties voor het volgende jaar.
Enkel leden worden uitgenodigd op deze vergadering.
Aansluitend volgt er een gezellige receptie.

Bestuursvergaderingen

Maandelijks vergadert het bestuur, waarbij de actualiteit, acties, enz... besproken worden. Alle leden zijn welkom.